Welkom bij Levend Water

Verantwoordelijke levendwater vzw

Als verantwoordelijken van Levend Water vzw heten wij u van harte welkom op onze website en natuurlijk bent u ook welkom in onze gemeente (kerk).
Iedereen vindt het heerlijk om te horen dat hij of zij welkom is. Dat geeft je een goed gevoel en een bepaalde zekerheid, omdat het betekent dat iemand graag met u contact wil hebben.

Toen de Here Jezus Christus op aarde was maakte Hij er geen geheim van dat iedereen welkom was bij Hem (Johannes 6:37). Hij zei “Als iemand bij Mij komt, zal Ik hem nooit wegsturen”. Dit is een geweldige uitnodiging. Hier zien wij dat Jezus geen voorwaarden stelt, maar dat Hij de deur eerder wagenwijd openzet. Dit heeft te maken met Zijn grote liefde voor alle mensen en dus ook voor u.

Heel veel mensen beseffen niet dat God van hen houdt en hoe graag Hij contact met hen wil hebben. De bijbel vertelt ons dat Hij arm is geworden om ons een overwinnend leven te geven. Hij wil dat wij Hem leren kennen vanuit Zijn Woord (de Bijbel), maar ook vanuit een persoonlijke relatie met Hem. Dat Hij heel veel van mensen houdt, heeft Hij bewezen door Zijn leven voor ons te geven. Door te sterven voor de mensheid heeft Hij de prijs betaald voor de vergeving van al onze zonden, onze fouten en tekortkomingen. Hij nodigt ons uit om Zijn liefde te aanvaarden en daardoor Zijn vergeving te ontvangen. Hij wacht op uw antwoord, om uw verlosser en helper te kunnen zijn.

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact op met ons. We wensen u Zijn rijke zegen toe.

Locatie van de gemeente

Elke zondag komen we samen van 10:30 tot +/- 11:45.

Lange Kouterstraat 14A

Wetteren

2de verdieping – lift aanwezig.