• PASEN

    Pasen

    Zondag 9 april hebben we om 10u30 onze Paasdienst. Iedereen is van harte welkom.

    Pasen is een feest!

    Jezus’ opstanding is niet slechts een historische gebeurtenis. Het heeft grote gevolgen voor iedere Christen. Paulus schreef hierover in 1 Korinthe 15:17-21, “En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens.”

    Jezus’ opstanding is het fundament onder het christelijke geloof in vergeving van zonden en eeuwig leven. Als Jezus nog steeds dood zou zijn, zou alle hoop voorgoed vergaan zijn. Maar omdat Hij daadwerkelijk is opgestaan, is er een gefundeerde hoop die over het graf heen reikt. Zijn opstanding bewijst dat Hij zonde en dood heeft overwonnen, en dat “in Christus allen levend gemaakt worden” (1 Korinthe 15:22). Dat is een goede reden om feest te vieren!