Wie zijn wij

Levend Water is een Evangelische Kerkgemeenschap waar iedereen van harte welkom is.

Wij geloven in de Bijbel als het Woord van God.

Eredienst

Elke zondag komen we samen van 10:30 tot +/- 11:45 in de Lange Kouterstraat 14A te Wetteren (2de verdieping – lift aanwezig).
We houden er van om God te aanbidden door het zingen van hedendaagse geestelijke liederen. Na de aanbidding volgt er een bemoedigende boodschap uit de Bijbel.

Kinderen zijn voor ons erg belangrijk en daarom zijn er voor hen afzonderlijke samenkomsten voorzien in kinderclubs.
Na de eredienst is er in onze cafetaria de gelegenheid om iets te drinken en wat gezellig na te praten met elkaar.

Onze erediensten worden door de overheid erkend. We zijn aangesloten bij het VVP (Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten), het EAV (Evangelische Alliantie Vlaanderen) en het ARPEE (Administratieve Raad voor Protestants – Evangelische Eredienst).
Dit laatste is het officiële aanspreekpunt met de overheid. We werken samen met Protestantse-, Evangelische- en Pinkstergemeenten in Oost- en West- Vlaanderen.

Gebed & Bijbelstudie

Elke dinsdagavond komen we samen om God te eren en te aanbidden, te bidden voor elkaars noden en noden van anderen en te lezen in Gods Woord.