Uitleg logo

De naam Levend Water verwijst naar het evangelie van Johannes 7: 38 “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.”


1. Het kruis verwijst naar het offer van de Heer Jezus dat de weg heeft vrijgemaakt van de Hemelse Vader naar iedere gelovige.
Vandaar ook de open driehoek bovenaan gericht naar de hemel.


2. De zachte golven verwijzen naar het “levend water” maar je kan het ook zien als vlammen die verwijzen naar de vlammen die zich boven iedere gelovige verspreidden op Pinksteren.


3. Je ziet ook de romp van een boot. De boot waarin elke gelovige zich veilig mag voelen omdat hij behoort tot Gods Koninkrijk.


4. De driehoek zelf verwijst naar de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest (1 Joh. 5: 7) Het verwijst ook naar de Heilige Geest, het water waarin we gedoopt worden en het bloed van Jezus Christus (1Joh. 5: 8) en het verwijst tenslotte ook naar de mens als geest, ziel en lichaam die in harmonie met God mag leven.