VISIE van Levend Water vzw:
 • Is een christelijke evangelische geloofsgemeenschap (een gemeente=kerk=het lichaam van Christus) waar men het geloof samen kan beleven en die het evangelie wil bekend maken aan anderen.
 • Hiervoor organiseren we elke zondag een samenkomst met lofprijs, aanbidding en wordt gevolgd door woordverkondiging; kinderen hebben hun eigen samenkomst.
 • Elke dinsdagavond komen we samen om God te eren en te aanbidden, te bidden voor elkaars noden en noden van anderen en te lezen in Gods Woord.
 • We hechten veel waarde aan volgende Bijbelse principes en willen deze omzetten in de praktijk: Lucas 9:11: “Hij (Jezus) ontving hen en sprak tot hen over het Koninkrijk van God; en hen die genezing nodig hadden, maakte Hij gezond.”.
  • gastvrijheid vanuit Gods liefde voor de mens
  • onderwijs vanuit Gods Woord
  • zorg dragen voor elkaar
 • We willen de drie opdrachten vervullen die Jezus Christus aan Zijn gemeente/kerk heeft gegeven: Lucas 22: 19-20: “En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.”. Mattheüs 28: 19: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.”.
  • het avondmaal vieren om Hem te herdenken
  • evangelisatie om mensen tot discipelen van Jezus te maken
  • nieuwe gelovigen dopen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Mensen zijn zeer waardevol en daarom wil God hen vertroosten:
 • Levend Water verwijst naar de H. Geest die in Gods Woord wordt omschreven als de Trooster (Joh 16:7); het is dan ook ons groot verlangen dat de gemeente/ kerk een plaats zal zijn van diepe vertroosting en herstel.
 • We geloven dat God de gemeente tot zegen wil laten zijn van Wetteren en wijde omgeving.
 • We leven in een wereld waar meer en meer mensen met zichzelf in de knoop geraken en het moeilijk hebben; het is ons gebed en verlangen dat God mensen tot herstel zal brengen in de gemeente; dat ze de Here Jezus zullen leren kennen als hun Heer en Heiland en Gods plan in hun leven zullen gaan ontdekken en hierdoor Gods vertroosting zullen ervaren.

Website is in vernieuwing

X