Wij geloven dat …

  • Wij geloven dat de bijbel in zijn geheel door God is geïnspireerd  (2 Tim.3:16-17).
  • Wij geloven dat God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de Heilige Geest één zijn (1 Joh.5:7-8).
  • Wij geloven dat de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis (Gen.1:26) maar dat hij door de zondeval zondig wordt geboren (Rom.5:12).
  • Wij geloven dat Jezus Christus als mens naar de aarde kwam, dat Hij voor ons geleden heeft, dat Hij voor ons gestorven is en uit de dood is opgestaan, dat door het bloed van Jezus vergeving van zonde is voor eenieder die in Hem gelooft en dat Hij de enige Middelaar is tussen God en de mens (Joh.3:16, Rom.5:8, 1Tim.2:5).
  • Wij geloven dat wie in Jezus Christus gelooft en Hem volgt, het eeuwige leven verkrijgt (Marc.10:29-30).
  • Wij geloven dat de mens niet door werken, maar enkel door Gods genade en door geloof behouden wordt (Ef.2:8).
  • Wij geloven in de doop (door onderdompeling) in gehoorzaamheid aan Gods woord (Hand.2:38, Math.28:19).
  • Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, die de gelovige toerust om dagelijks met God te wandelen (1Cor.12:8-11, Gal.5:22).
  • Wij geloven in de ene universele gemeente die het lichaam van  Christus is en waartoe alle ware gelovigen behoren (Col. 3 : 11,   Op. 7 : 9-10).
  • Wij geloven in de terugkomst van Jezus Christus (Joh.14:3, Hand.1:11)