Het leven met Jezus Christus beginnen

God nodigt u uit om met Hem te praten. Dat kunt u met uw eigen woorden doen, zoals u ook met andere mensen praat. God houdt ervan dat u heel open met Hem praat, ook als u vragen heeft of als u twijfelt. Hij heeft belooft dat Hij naar u luistert. Bidden is een uiting van vertrouwen in God. Zo laat u zien dat u graag wilt geloven wat u in de Bijbel over Jezus Christus en de verlossing kunt lezen. U wordt niet gered doordat u een gebed uitspreekt; redding en nieuw eeuwig leven schenkt God u alleen door geloof in Jezus Christus.

Belijd uw zonden
Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. uit 1 Johannes 1: 9
Neem de vergeving dankbaar aan Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? Onze zonden werpt u in de diepten van de zee. uit Micha 7: 18-19

Leven met Jezus Christus

Lees dagelijks in de Bijbel, het Woord van God
Jezus zei: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.
Johannes 14: 23

Praat iedere dag met Jezus Christus
Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. 1 Johannes 5: 14

Zoek contact met andere christenen
Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een
gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.
Handelingen 2: 42