Hoe kan ik het nieuwe leven ontvangen?

Zoek je toevlucht bij de Heer; nu laat hij zich vinden. Roep zijn hulp in; nu is hij dichtbij. Geef je boze plannen op, breek met je slechte leven, keer terug bij de Heer, onze God. Dan zal hij zich over je ontfermen, want hij vergeeft ruimschoots. Jesaja 55: 6-7

Gods geschenk persoonlijk aannemen

Vertrouw niet op het goede van jezelf
Alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid. Maar ze worden gerechtvaardigd louter en alleen door zijn goedheid, door de bevrijding die hij gebracht heeft in Christus Jezus. Romeinen 3: 23-24

Leer de oneindige liefde kennen van God
Maar Christus is voor ons gestorven, terwijl wij nog een zondig leven leidden. Zo laat God ons duidelijk zien hoeveel hij van ons houdt. Romeinen 5: 8

Besef hoe uniek het geschenk van God is
Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Romeinen 6: 23

Open je hart voor de Heer Jezus en vertrouw Hem helemaal
Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God. 1 Johannes 5: 11-13